Načítání dat...
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Máte právo odstoupit od smlouvy do 100 dnů ode dne obdržení zboží

Pro vrácení platby je nutno uvést vaše číslo účtu

Právo odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy v termínu do 100 dnů bez uvedení jakéhokoliv důvodu. Možnost odstoupení od smlouvy zaniká po uplynutí 100 dnů ode dne, ve kterém jste nabyli zakoupené zboží nebo dne, ve kterém vámi pověřená třetí osoba převzala zakoupené zboží. Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o této skutečnosti informovat: V případě, že  bude vracen produkt  nepoškozený, nepoužitý a bez jakýchkoliv vad, bude vrácena platba na účet kupujícího do 14  dní od převzetí zboží.

GUSTO

P.O. BOX 7

790 84 MIKULOVICE U JESENIKU

/adresa je P.O. Box na poště, zásilku lze tedy podat pouze prostřednictvím České pošty, jinak nebude doručena/

Tel: 606331986

email: prodejna@panikabelkova.cz

O svém rozhodnutí o odstoupení od smlouvy formou jednoznačného prohlášení (například dopis odeslaný poštou, faxem nebo elektronickou cestou). Můžete také vyplnit a odeslat formulář odstoupení od smluvy nebo nebo jakékoliv jiné jednoznačné osvědčení elektronickou cestou prostřednictvím naší internetové stránky.

http://panikabelkova.cz/_cms/view/16/provest-vraceni-nebo-vymenu.html

Ale není to povinné. Chcete-li zachovat termín na odstoupení od smlouvy, postačí, abyste zaslali sdělení o ulatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro jeho podání.


Efekty odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy vám vracíme všechny obdržení platby včetně poštovného (s vyjímkou doplňkových nákladů vzniklých vaším výběrem jiného než nejlevnějšího způsobu doručení uvedeného na našich stránkách), a to neodkladně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, ve kterém jsme obdrželi vaši informaci o odstoupení od smlouvy. Vrácení platby bude probíhat stejným způsobem, jaký jste použili při prvotní transakci s vyjímkou vašeho požadavku na jiný způsob provedení platby. V žádném případě nebudete platit žádné další poplatky spojené s vrácením zboží. Můžeme pozdržet platbu do obdržení vraceného zboží nebo důvodu vrácení podle toho, která událost nastane dříve.Vracené zboží prosíme zaslat na adresu:

P.O. BOX 7

790-84, MIKULOVICE U JESENIKU

Neprodleně, v každém případě ne později jak 14 dnů ode dne, ve kterém jste nás informovali o odstoupení od smlouvy. Termín zůstane zachován, jestliže zboží odešlete před uplynutím termínu 14 dnů. Budete muset pokrýt přímé náklady spojené s odesláním zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty vraceného předmětu vynikající z jeho použití jiným než nutným způsobem potřebným k potvrzení charakteru, vlastností a funkčnosti této věci.