Načítání dat...
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Máte právo zboží vrátit do 100 dnů ode dne obdržení zboží, pokud toto oznámíte do 14 dní od obdržení zboží

Pro vrácení platby je nutno uvést vaše číslo účtu

Právo odstoupení od smlouvy

.Máte právo odstoupit od této smlouvy do 100 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 100 dnech ode dne, kdy jste fyzicky nabyli zboží vy nebo jiná třetí osoba mimo přepravce, která byla vámi určena. Chcete -li uplatnit právo na odstoupení, musíte nás o tom informovat do 14 dnů ode dne převzetí zboží

P.O. BOX 7

790 84 MIKULOVICE U JESENIKU

/adresa je P.O. Box na poště, zásilku lze tedy podat pouze prostřednictvím České pošty, jinak nebude doručena/

Tel: 0704132082

email: prodejna@panikabelkova.cz

O svém rozhodnutí o odstoupení od smlouvy formou jednoznačného prohlášení (například dopis odeslaný poštou, faxem nebo elektronickou cestou). Můžete také vyplnit a odeslat formulář odstoupení od smluvy nebo nebo jakékoliv jiné jednoznačné osvědčení elektronickou cestou prostřednictvím naší internetové stránky.

http://panikabelkova.cz/_cms/view/16/provest-vraceni-nebo-vymenu.html

Informování o záměru  odstoupit od smlouvy není povinné v případě vrácení zboží do 14 dnů od převzetí zboží.


Efekty odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy vám vracíme všechny obdržení platby včetně poštovného (s vyjímkou doplňkových nákladů vzniklých vaším výběrem jiného než nejlevnějšího způsobu doručení uvedeného na našich stránkách), a to neodkladně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, ve kterém jsme obdrželi vaši informaci o odstoupení od smlouvy. Vrácení platby bude probíhat stejným způsobem, jaký jste použili při prvotní transakci s vyjímkou vašeho požadavku na jiný způsob provedení platby. V žádném případě nebudete platit žádné další poplatky spojené s vrácením zboží. Můžeme pozdržet platbu do obdržení vraceného zboží nebo důvodu vrácení podle toho, která událost nastane dříve.Vracené zboží prosíme zaslat na adresu:

P.O. BOX 7

790-84, MIKULOVICE U JESENIKU

Neprodleně, v každém případě ne později jak 14 dnů ode dne, ve kterém jste nás informovali o odstoupení od smlouvy. Termín zůstane zachován, jestliže zboží odešlete před uplynutím termínu 14 dnů. Budete muset pokrýt přímé náklady spojené s odesláním zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty vraceného předmětu vynikající z jeho použití jiným než nutným způsobem potřebným k potvrzení charakteru, vlastností a funkčnosti této věci.

 

 

  • ro
  • sk
  • hu