Načítání dat...
OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU PANIKABELKOVA.CZ

 

OBSAH:

1.  OBECNÁ USTANOVENÍ

2.  ELENTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

3.  PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.  PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.  PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.  REKLAMACE VÝROBKU

MIMOSOUDNÍ PŘEZKUM REKLAMACÍ A  ŠETŘENÍ STÍŽNOSTÍ  A ZÁSADY PŘÍSTUPU K TOMUTO ŘÍZENÍ

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9. USTANOVENÍ TÝKAÍCÍ SE PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ

10. VĚRNOSTNÍ PROGRAM

11. PODMÍNKY AKCE "KUPTE SI KABELKU! PODÍVEJTE SE, CO MŮŽETE ZÍSKAT!" 

12. PODMÍNKY PROMO AKCE " DÁRKOVÝ POUKAZ"

13. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 Přílohy

1.    Ochrana osobních údajů

2.    Soubory cookies

3.    Vzor formuláře o odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet

 

1.   OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Internetový obchod dostupný na internetové adrese   je provozován Michał Gabryszak, která podniká pod názvem Gusto , zapsaná do Ústřední evidence a Informace o  podnikatelské činnosti  Polské republiky řízené ministrem odpovědným za hospodářské záležitosti, a má sídlo firmy: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa, DIČ PL9562182494, IČO 340218678, mailová adresa: prodejna@panikabelkova.cz, číslo telefonu: 0704132082

1.2.   Tyto obchodní podmínky jsou určeny nejen konečným spotřebitelům, ale také podnikatelským subjektům, které využívají  služeb Internetového obchodu (s vyjímkou bodu 9, který je určen pouze podnikatelským subjektům)

1.3.  Správcem osobních údajů, zpracovávaných v souvislosti s plněním ustanovení těchto obchodních podmínek je Poskytovatel služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, v rozsahu a na základě zásad ochrany osobních údajů zveřejněných na stránkách internetového obchodu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Každá osoba, jejíž osobní údaje poskytovatel služby zpracovává, má právo nahlédnout do jejich obsahu a právo je aktualizovat nebo opravovat.

1.4.  Definice

1.4.1.  PRACOVNÍ DEN  - každý jeden den od pondělí do pátku s vyjímkou státních svátků

1.4.2.  FORMULÁŘ  automatické dostávání  dalších vydání newsletteru vydávaného poskytovatelem služeb, který obsahuje informace on produktech, novinkách a akcích a promocích v internetovém obchodě

1.4.3. VÝROBEK – movitá věc dostupná v internetovém obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi klientem a prodávajícím

1.4.4.  OBCHODNÍ PODMÍNKY -aktuální obchodní podmínky internetového obchodu

1.4.5. INTERNETOVÝ OBCHOD -  internetový obchod poskytovatele služeb dostupný na internetové adrese: www.panikabelkova.cz

1.4.6. PRODÁVAJÍCÍ; POSKYTOVTEL SLUŽEB – Michał Gabryszak , která podniká pod názvem Gusto, zapsaná do Ústřední evidence a Informace o  podnikatelské činnosti  Polské republiky řízené ministrem odpovědným za hospodářské záležitosti, a má sídlo firmy: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Warszawa, DIČ PL9562182494, IČO 340218678, mailová adresa: prodejna@panikabelkova.cz, číslo telefonu: 0704132082

1.4.7. KUPNÍ SMLOUVA – smlouva o prodeji výrobku uzavíraná nebo uzavřená mezi klientem a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu.

1.4.8.  ELEKTRONIKCÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronickou cestou poskytovatelem služeb ve prospěch klienta prostřednictvím internetového obchodu

1.4.9.  KLIENT – (1) fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, v případech stanovených  všeobecně platnými předpisy také osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3)  organizační jednotka bez právní subjektivity, která má podle zákona způsobilost k právním úkonům; - která využívá nebo hodlá využít elektronických služeb.

1.4.10. ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, ZÁKON  -  zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

1.4.11.  OBJEDNÁVKA – projev vůle klienta podaný prostřednictvím objednávkového formuláře a směřující bezprostředně k uzavření kupní smlouvy na výrobek s prodávajícím

1.4.12. REGISTRACE – formulář dostupný v internetovém obchodě umožňující vytvoření  klientského účtu

1.4.13. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ  - elektronický servis, interaktivní formulář dostupný v internetovém obchodě umožňující vytvořit objednávku, a to především vložením výrobků do elektronického košíku a stanovením podmínek  kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.

1.4.14.  KLIENT  - (1) fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, v případech stanovených  všeobecně platnými předpisy také osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3)  organizační jednotka bez právní subjektivity, která má podle zákona způsobilost k právním úkonům; - která využívá nebo hodlá využít elektronických služeb.

1.4.15. OBČANSKÝ ZÁKONÍK - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1.4.16. ÚČET  - Elektronická služba označená individuálním jménem (login) a heslem vytvořeným klientem, soubor zdrojů v komuinikačním systému poskytovatele služeb, ve kterém jsou shromážděny veškeré údaje poskytnuté klientem týkající se jeho objednávek v internetovém obchodě

"NEWSLETTER – Elektronická služba,

elektronická distribuční služba poskytovaná prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty e-mail, kterou umožňuje všem klientům, kteří se zaregistrovali k jejímu odběru"

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

2.1. V internetovém obchodě jsou dostupné následující elektronické služby: účet, objednávkový formulář a newsletter

2.1.1.  Účet – používání účtu je možné po splnění třech po sobě jdoucích kroků klientem – (1) vyplnění registračního formuláře, (2) zakliknutí okénka „Registrovat” a (3) potvrzení souhlasu k vytvoření účtu  kliknutím na potvrzující odkaz automaticky odeslaný na podanou mailovou adresu . V registračním formuláři musí klient uvést jeho následující údaje: jméno a příjmení/název firmy, adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, stát), mailovou adresu, číslo kontaktního telefonu a heslo. V přápadě klienta, který není spotřebitelem, je třeba uvést také název firmy a jeho DIČ.

2.1.1.1.  Elektronická služba Účet je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Klient má možnost kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu zrušit účet (odstranit účet) odesláním příslušné žádosti  poskytovateli služeb, a to zejména prostřednictvím  elektronické pošty na adresu:  nebo také písemně na adresu: P.O. Box 7, 790-84 Mikulovice u Jeseniku

2.1.2.  Objednávkový formulář – využívání objednávkového formuláře  je rozpočato v momentě, kdy klient vloží do elektronického košíku v internetovém obchodě první produkt.  Objednávka je  provedena , pokud klient vykoná dva po sobě jdoucí kroky – (1) po vyplnění objednávkového formuláře a (2) poté odkliknutí okénka „Potvrdit” na internetové stránce (objednávka s povinností úhrady) – do tohoto momentu je možnost  úpravy dat klientem ( k tomuto účelu postupujte podle pokynů a informací uvedených na internetových stránkách e-shopu). Do objednávkového formuláře musí klient uvést následující údaje: jméno a příjmení/název firmy, adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, stát), mailovou adresu, číslo kontaktního telefonu a údaje týkající se kupní smlouvy: Výrobek/ky, pošet výrobků, místo a způsob doručení výrobku/ů, způsob platby. V případě že klient není spotřebitelem, pak je nutné uvést název firmy a DIČ.

2.1.2.1.  Elektronická služba Objednávkový formulář je poskytován bezplatně a má jednorázový charakter, je  zakončen v momentě  provedení objednávky jeho prostřednictvím nebo předčasným ukončením skládání objednávky klienta  jeho prostřednictvím.

2.1.3.  Newsletter – Využívání Newsletteru je zahájeno po uvedení mailové adresy , na kterou mají být  zasílány všechny nové edice Newsletteru a zakliknutí okénka „Potvrdit”.  K odběru Newsletteru se můžete přihlásit již při procesu vytváření vašeho účtu zaznašením příslušného políčka – v momentě vytvoření účtu  se klient stává odběratelem Noewsletteru prostřednictvím řádku viditelného v dolní části stránky nebo okno pop up, které se ukazuje za minutu od zahájení prohlížení internetové stránky.

2.1.3.1. Elektronická služba Newsletter je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Klient má možnost kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu zrušit odběr Newsletteru (rezignace z odběru Newsletteru) odesláním příslušné žádosti  poskytovateli služeb, a to zejména prostřednictvím  elektronické pošty na adresu:  nebo také písemně na adresu: P.O Box 7, 790-84 Mikulovice u Jeseniku

2.2. Technické požadavky nezbytné pro podporu systému ICT, který  poskytovatel služeb používá: (1)   počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem na internet; (2) přístup k elektronické poště; (3) internetový prohlížeč: Mozilla Firefox ve verzi 11.0 a yšší nebo Internet Explorer ve verzi 7.0 a vyšší, Opera ve verzi 7.0 a vyšší, Google Chrome ve verzi 12.0.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky:  1024x768; (5)možnost  nahrávání cookies  do prohlížeče a obsluha Javascript.

2.3.  Klient je povinen používat internetový obchod v souladu s právními předpisy a dobrou morálkou, s ohledem na respektování práv osobnosti,autorských práv a  práv duševního vlastnictví poskytovatele služeb a třetích osob. Klient je povinen udávat údaje, které jsou shodné se skutečným stavem. Klient nesmí pokytovat nelegální obsah.

2.4. Reklamační řád

2.4.1.  Reklamace související  s poskytováním elektronických služeb Poskytovatelem služeb a další reklamace spojené s činností internetového obchodu  (s vyjímkou procedury reklamace výrobku, která je uvedena v bodě 6 a 7 Obchodních podmínek) může klient podávat například:

2.4.2. písemně na adrese : P.O Box 7, 790-84 Mikulovice u Jeseniku;

2.4.3. formou elektronickou prostřednictvím mailu na adresu: prodejna@panikabelkova.cz;

2.4.4. Doporučujeme  uvést v popisu reklamace: (1) informace a skutečnosti týkající se předmětu reklamace, především druh a datum vzniku nesrovnalostí; (2) požadavky klienta ; a  (3) kontaktní údaje na osobu  skládající reklamaci – usnadní a urychlí to celý proces vyřizování reklamace Poskytovatelem služeb.  Požadavky uvedené výše mají pouze doporučující charakter a nemají vliv na účinnost reklamace složené bez doporučených údajů.

2.4.5. Vyjádření poskytovatele služeb k reklamaci je  vydáno neprodleně, ne později než 14 kalendářních dnů od jejího podání.

3.  PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.  K uzavření kupní smlouvy  mezi klientem a prodávajícím dochází po předchozím zadání objednávky klientem prostřednictvím  Objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2. Obchodních podmínek.

3.2.  Cena výrobku zveřejněná na stránkách internetového obchodu je uvedena v Korunách českých a obsahuje DPH. O celkové ceně včetně všech nákladů ( s poštovným, balným) a dalších nákladů, které nelze dopředu specifikovat, je klient informován na stránkách internetového obchodu v průběhu skládání objednávky , především v kroku ,ve kterém klient potvrzuje souhlas s uzavřením kupní smlouvy na výrobek.

3.3. Postup uzavření kupní smlouvy v internetovém obchodě pomocí objednávkového formuláře

3.3.1. K uzavření kupní smlouvy mezi klientem a prodávajícím dochází po předchozím  vytvoření klientem objednávky v internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2. Obchodních podmínek

3.3.2.  Po zadání objednávky  prodávající  neprodleně potvrdí její obdržení a současně  přijímá objednávku k realizaci. Potvrzení o obdržení objednávky a jejím zadání k realizaci  je odesláno prodávajícím  klientovi v příslušné e-mailové zprávě na adresu elektronické pošty  uvedenou klientem v objednávkovém formuláři. Toto potvrzení musí obsahovat přinejmenším   potvrzení prodávajícího o obdržení objednávky a jeho přijetí k realizaci  a potvrzení o uzavření kupní smlouvy. V momentě převzetí této  e-mailové informace klientem, je  uzavřena Kupní smlouva mezi klientem a prodávajícím.

3.4. Uchování, zabezpečení a zpřístupnění obsahu uzavírané kupní smlouvy je vykonáno (1) zpřístupněním  aktuálních Obchodních podmínek na stránkách internetového obchodu a (2) zasláním  klientovi  e-mailové zprávy , o které  je zmínka v  bodě 3.3.2.  Obchodních podmínek. Obsah kupní smlouvy je navíc  uložen  a zabezpečen také v informačním systému internetového obchodu prodávajícího.

 4. METODY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Prodávající poskytuje klientovi následující  možnosti způsobů platby za předměty Kupní smlouvy:

4.1.1. Platba na dobírku při převzetí zásilky

4.1.2. Platba bankovním převodem na účet prodávajícího

4.1.2.1. Česká spořitelna

4.1.2.2. 6130611309/0800

4.1.3.  Elektronické platby a platby kartou prostřednictvím systému PayPal – aktuální možné způsoby platby jsou popsány na stránkách internetového obchodu v záložce „Platby „ a na internetové stránce http://www.paypal.com.

4.1.4. Elektronické platby a platby kartou prostřednictvím systému PayU.cz – aktuální možné způsoby platby jsou popsány na stránkách internetového obchodu v záložce „Platby „ a na internetové stránce http://www.payu.cz

4.1.4.1. Vypořádání  transakcí z elektronických plateb a platebními kartami jsou prováděny v souladu s výběrem klienta prostřednictvím servisu PayU.cz. Podpora  elektronických plateb a  platebních karet je  řízena:

4.2.  Platební termín:

4.2.1.  Pokud si klient vybere způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbu nebo platbu kartou, je povinen  ji provést do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.2.2.  Pokud si klient vybere způsob platby dobírkou při převzetí zásilky, je povinen zaplatit požadovanou částku při převzetí zásilky.

5.  NÁKLADY, ZPŮSOB A TERMÍN DORUČENÍ A PŘEVZETÍ ZÁSILKY

5.1.  Podmínky doručení výrobku je platné pro  území České republiky

5.2.  Doručení výrobku klientovi je za úhradu, pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak. Doprava zdarma je v případě nákupu nad 2000czk.  V ostatních případech jsou náklady na doručení výrobku (v tom platby za dopravu, balné, apod) vyznačeny na stránkách internetového obchodu v záložce „Náklady na dopravu” a  klient je s nimi také seznámen v průběhu  objednávkového procesu, především v momentě  potvrzení souhlasu s kupní smlouvou.

5.3.  Prodejce nabízí klientovi následující způsoby doručení nebo převzetí výrobku:

5.3.1. Doprava zdarma při nákupu nad 2400 czk bez ohledu na vybraný způsob doručení

5.3.2. Poštovní zásilka – 0czk

5.3.3. Kurýrní zásilka – 0 czk

5.3.4. Dobírková kurýrní zásilka – 79 czk

5.4. Doba doručení výrobku k zákazníkovi je do 5 praccovních dnů, pokud v popisu výrobku není uvedeno jinak. V případě , že v objednávce jsou výrobky s různou dobou doručení, je  uveden nejzazší doručovací termín, který však nemůže být delší než 5 pracovní dny. Začátek lhůty pro doručení  výrobku klientovi se počítá následovně:

5.4.1. V případě   že klient  zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbu nebo platbu kartou – ode dne , kdy była platba připsána na bankovní účet prodávajícího.

5.4.2. V případě, že klient zvolí způsob platby dobírkou – od dne uzavření kupní smlouvy.

6.  REKLAMACE VÝROBKU

(TÝKÁ SE  KUPNÍCH SMLUV UZAVŘENÝCH OD 25. PROSINCE ROKU 2014)

6.1. PRIMO jako prodávající  zodpovídá vůči klientovi, který je spotřebitelem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v rámci záruky za vady v rozsahu stanoveném v  ustanovení § 612 a násl. občanského zákoníku

6.2.  Reklamace, vyplývající z porušení práv klienta  zaručených  zákonnými předpisy nebo na základě  aktuálních Obchodních podmínek, je nutné  adresovat na adresu e-shopu nebo na mailovou adresu: prodejna@panikabelkova.pl. Firma PRIMO se zavazuje prověřit každou reklamaci v termínu nejpozději do 14 dnů, pokud to nebude možné, pak  se zavazuje informovat klienta  o reálném termínu, kdy bude reklamace prověřena.

6.3.  V případě že kupující není spotřebitelem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, internetový obchod uděluje  14denní předprodejní záruku. Poprodejní záruku neuděluje.

6.4. V případě že kupující není spotřebitelem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, strany  vylučují odpovědnost prodávajícího za fyzické vady výrobku (ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku)"

6.5. Reklamace může být podána klientem například:

6.5.1. písemně na adresu: P.O. Box 7, 790-84 Mikulovice u Jeseniku

6.5.2. elektronickou formou prostednictvím e-mailu na adresu: prodejna@panikabelkova.cz;

6.6. Doporučujeme  uvést v popisu reklamace: (1) informace a skutečnosti týkající se předmětu reklamace, především druh a datum vzniku nesrovnalostí; (2) požadavky na uvedení výrobku do stavu shodného s kupní smlouvou, snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy ; a  (3) kontaktní údaje na osobu  skládající reklamaci – usnadní a urychlí to celý proces vyřizování reklamace Poskytovatelem služeb.  Požadavky uvedené výše mají pouze doporučující charakter a nemají vliv na účinnost reklamace složené bez doporučených údajů

6.7. Prodávající se vyjádří k reklamaci klienta neodkladně, ne později jak v termínu do 14 kalendářních dní od jejího podání. Pokud se nevyjádří ve výše uvedeném termínu, znamená to, že prodávající uznal reklamaci za oprávněnou.

6.8. V případě, že k vyjádření se k reklamaci klienta bude prodávající potřebovat, aby był výrobek  k němu doručen, požádá klienta o zaslání výrobku na náklady prodávajícího na adresu: P.O Box 7, 790-84 Mikulovice u Jeseniku. Jestliže by to vzhledem k  druhu vady, typu výrobku nebo způsobu jeho zamontování nebylo možné nebo nadměrně složité, bude požádán klient o umožnění prohlídky  reklamovaného předmětu po předchozí domluvě termínu v místě,kde se předmět nachází."

6.9. Žádost o dodání výrobku, o které se hovoří v bodě 6.6. Obchodních podmínek  nemá vliv na  lhůtu k vyjádření se prodávajícího k reklamaci klienta, o kterém  se h ovoří v bodě 6.5. Obchodních podmínek na nenarušuje právo klienta na požadavek demontáže vadného výrobku a nového zamontování výrobku po výměně na nový a bez závad nebo po odstranění vady prodávajícím, dle  dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

7. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ REKLAMACÍ A, VYMÁHÁNÍ PRÁVA A PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO POSTUPŮ

7.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může do 100 kalendářních dnů od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v našich Obchodních podmínkách . Pro dodržení lhůty stačí zaslat vaše vyjádření  do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze podat například:

8.1.1. písemně na adresu: P.O. Box 7, 790-84 Mikulovice u Jeseniku;

8.1.2. elektronickou cestou prostřednictvím  elektronické pošty na adresu: prodejna@panikabelkova.cz;

8.2. Vzor formuláře na odstoupení od smlouvy je možné si stáhnout na stránkách České obchodní inspekce , je také  ke stažení na stránkách internetového obchoduv záložce „Proveďte výměnu nebo vrácení”. Spotřebitel může využít tento vzor,není to však závazné.

8.3. Lhůta pro odstoupení  od smlouvy začíná běžet:

8.3.1. v případě smlouvy, kdy prodávající předává produkt s povinností převést jeho vlastnictví (například kupní smlouva) – od převzetí výrobku  do vlastnictví spotřebitelem, nebo jím určenou třetí osobou  s vyjímkou dopravce, a v případě smlouvy, která (1) zahrnuje mnoho výrobků, které jsou doručovány  odděleně, sériemi nebo po částech – od předání posledního výrobku, série nebo části nebo (2) spočívá v pravidelných dodávkách výrobků  po přesně určenou dobu – od převzetí prvního z výrobků;"

8.3.2. v případě dalších smluv – ode dne jejich uzavření.

8.4. V případě odstoupení smlouvy uzavřené na dálku  se tato považuje na neuzavřenou.

8.5. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny jím provedené platby, včetně nákladů na dodání produktu spotřebiteli, kromě dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu doručení zvoleného zákazníkem. Pokud je jiný než nejlevnější obvyklý způsob doručení nabízený na  internetových stránkách obchodu.  Náklady na dopravu vyplývající z odeslání produktu prodávajícímu se nevracejí. Prodávající vrátí platbu na číslo účtu , které kupující uvede ve formuláři vrácení. Pokud Prodávající nenabídl vyzvednutí Produktu od samotného spotřebitele, může zadržet vrácení plateb obdržených od spotřebitele, dokud nebude Produkt vrácen nebo dokud spotřebitel nepředloží doklad o jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve.

8.6. Spotřebitel má povinnost neodkladně, ne později než  do 14 kalendářních dnů ode dne, ve kterém odstoupil od smlouvy, vrátit výrobek prodávajícímu nebo jej předat  oprávněné osobě pověřené prodávajícím s yjímkou  převzetí výrobku samotným prodávajícím. K dodržení lhůty postačí  odeslat výrobek před jejím uplynutím. Spotřebitel může vrátit výrobek na adresu: P.O. Box 7, 790-84 Mikulovice u Jeseniku;

8.7.  Spotřebitel je zodpovědný za případné snížení ceny výrobku  v důsledku jeho použïtí způsobem, který překračuje rámec toho, co je potřebné ke zjištění charakteru, vlastností a fungování výrobku

8.8. Případné náklady související s odstoupením  spotřebitele od kupní smlouvy, které hradí spotřebitel:

8.8.1. Pokud spotřebitel vybral způsob doručení jiný než nejlevnější způsob doručení uvedený na stránkách internetového obchodu, není prodávající povinen vrátit mu náklady spojené s touto opcí doručení.

8.8.2.  Spotřebitel hradí bezprostřední náklady spojení s odesláním výrobku prodávajícímu.

8.8.3. V případě produktu, který je službou, jejíž provedení – na výslovnou žádost spotřebitele- było zahájeno před uplynutím termínu od odstoupení od smlouvy,spotřebitel, který uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy po podání takového požadavku, má povinnost uhradit všechny náklady spojené s provedenými  službami do momentu odstoupení od smlouvy. Částka k úhradě se vypočítá  poměrnou částí k celkové smluvní ceně či odměně  uvedené ve smlouvě . Je-li cena nebo odměna nadměrná,  bere se za základ pro výpočet této částky tržní hodnota .

8.9. Právo na odstoupení od smlouvy uzavžené přes internet nepřísluší spotřebiteli v těchto případech:

8.9.1. Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

(1) poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (2) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy (3) dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele (4) dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (5) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím (6) opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů (7) dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (8) dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal (9) dodávce novin, periodik nebo časopisů (10) ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu (11) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo (12) dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (13) Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno"

9. USTANOVENÍ PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

9.1. Tento bod Obchodních podmínek a ustanovení v něm obsažené se týká výhradně klientů a  zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli.

9.2.  Prodávajícímu náleží právo na odstoupení od kupní smlouvy  uzavžení s klientem, který není spotřebitelem, v termínu do 14 kalendářních dnů  od data jejího uzavření.  Odstoupení od kupní smlouvy může v tom případě  nastoupit  bez uv edené důvodu a klientovi, který není spotřebitelem  nevznikají žádné nároky ve vztahu k prodávajícímu.

9.3. Klientům , kteří nejsou spotřebiteli, má právo prodávající  omezit dostupné způsoby platby včetně požadavku na platbu předem, a to plnou nebo částečnou , a to nezávisle od klientem vybraného způsobu platby nebo faktu uzavření kupní smlouvy.

9.4. V okamžiku vydání výrobku prodávajícím  dopravci přechzí na klienta , který není spotřebitelem všechna práva a povinnosti  spojené s produktem i riziko případné ztráty nebo poškození výrobku. Prodávající v takovém případě nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození výrobku vzniklé  od přijetí k přepravě až po vydání jej klientovi a za zpoždění v přepravě zásilky.

9.5. V případě zaslání klientovi výrobku dopravcem, klient, který není spotřebitelem, je povinen  překontrolovat zásilku v čase a způsobem  přijatým pro tyto způsoby doručení. Pokud zjistí, že  při přepravě došlo ke ztrátě nebo poškození výrobku, je povinen provést všechny úkony nutné k prokázání odpovdnosti dopravce.

9.6. Podle ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku odpovědnost prodávajícího v rámci záruky na výrobek pro klienta, který není spotřebitelem zaniká.

9.7. Klientům, kteří nejsou spotřebiteli, může prodávající vypovědět smlouvu o poskytnutí elektronické služby s okamžitou platností a bez uvedení důvodu zasláním příslušného prohlášení.

9.8. Odpovědnost  prodávajícího ve vztahu ke klientovi, který není spotřebitelem, je bez ohledu na její zákonné opodstatnění  omezena – stejně jako v rámci jednotlivých nároků, tak na všechny nároky celkem – do výše zaplacené ceny a nákladů na dopravu vyplývající z kupní smlouvy, ne však více než  jednoho tisíce zlotých. Poskytovatel služeb/prodávající je odpovědný ve vztahu ke klientovi, který není  spotřebitelem, pouze za typické škody, které jsou předvídatelné v momentě uzavření smlouvy, není zodpovdný za ztrátu zisku ve vztahu ke klientovi, který není  spotřebitelem."

9.9. Všechny spory vzniklé mezi prodávajícím a klientem, který není spotřebitelem, řeší soud místně příslušný sídlu prodávajícího.

10. PODMÍNKY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU PRO ZÁKAZNÍKY INTERNETOVÉHO OBCHODU PANIKABELKOVA.CZ

10.1.   OBECNÁ USTANOVENÍ

10.1.1.  Organizátorem Věrnostního programu je Michał Gabryszak podnikající pod názvem Gusto, zapsaný v Centrálním registru a informací o podnikatelské činnosti Polské republiky, vedeném ministrem hospodářství, který má: adresu místa podnikání: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava, NIP 9562182494, REGON 340218678 , e-mailovou adresu: obchod@panikabelkova.cz, telefon 704132082 . Adresa pro doručování je Gusto, P.O. Box 7, 790 84 Mikulovice u Jeseníku.

10.1.2.  Tento věrnostní program je určen spotřebitelům i dalším osobám, které s organizátorem uzavírají smlouvy o prodeji výrobků.

10.1.3.  Věrnostní program je organizován v internetovém obchodě organizátora, který je k dispozici na adrese http://panikabelkova.cz/.

10.2.     VYMEZENÍ POJMŮ:

10.2.1.  Pojmy používanými v těchto Pravidlech se rozumí:

10.2.1.1. KLIENT - (1) fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy také fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které je právní způsobilost přiznána zákonem; - který se hodlá účastnit nebo účastní Věrnostního programu.

10.2.1.2. OBČANSKÝ ZÁKONÍK – 89/2012 Sb. Ze dne 3. Února 2012

10.2.1.3. ORGANIZÁTOR, PRODÁVAJÍCÍ - Společnost Gusto zapsaná v Centrálním registru podnikatelské činnosti a informací Polské republiky vedeném ministrem hospodářství, která má: adresu místa podnikání a adresu pro doručování: ul. Marii Skłodowskiej - Curie 87E, 87-100 Toruń, DIČ PL9562182494, IČ 340218678, e-mailovou adresu: prodejna@panikabelkova.cz, telefonní číslo:  704132082.

10.2.1.4. PRODUKT - věc nebo služba, která je předmětem kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

10.2.1.5. Věrnostní program - věrnostní program pro zákazníky organizovaný organizátorem v souladu s těmito pravidly.

10.2.1.6. PODMÍNKY - tyto pravidla věrnostního programu.

10.2.1.7. INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod organizátora dostupný na adrese http://panitorbalska.cz/, kde je tento věrnostní program organizován.

10.3.       PODMÍNKY ÚČASTI VE VĚRNOSTNÍM PROGRAMU

10.3.1.    Účastníkem věrnostního programu může být klient. Účast ve věrnostním programu je dobrovolná.

10.3.1.1. Klient se může do věrnostního programu zapojit tak, že při vytváření zákaznického účtu v internetovém obchodě vyjádří své přání zapojit se do věrnostního programu (za tímto účelem musí být zaškrtnuto příslušné políčko viditelné na stránce registračního formuláře zákaznického účtu).

10.3.2.    Klient, který se účastní věrnostního programu, je povinen uvádět věcně správné údaje. V případě změny poskytnutých údajů je klient povinen je aktualizovat, a to zejména prostřednictvím svého zákaznického účtu, e-mailem na adresu: prodejna@panikabelkova.cz nebo písemně na adresu: Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava, DIČ: 9562182494, IČ: 340218678.

10.4.      PODMÍNKY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

 

10.4.1.   Věrnostní program platí po neomezenou dobu.

10.4.2.   Klient, který se účastní věrnostního programu, pokud v rámci jednoho zákaznického účtu uzavře kupní smlouvy na určitou celkovou částku, získá slevu na nákup každého dalšího výrobku v internetovém obchodě v rámci téhož zákaznického účtu.

10.4.3.   Při výpočtu částky podle bodu 4.4 se zohlední částky všech kupních smluv uzavřených pod účtem klienta od jeho vstupu do věrnostního programu.

10.4.4.   Slevy jsou klientovi poskytovány následovně:

10.4.4.1. Sleva 3 % na každý další nákup po překročení částky 2400 Kč u kupních smluv uzavřených klientem.

10.4.4.2. Sleva 5 % na každý další nákup po překročení částky 4000 Kč u kupních smluv uzavřených klientem.

10.4.4.3. Sleva 10 % na každý další nákup po překročení částky 16000 Kč u kupních smluv uzavřených klientem.

10.4.4.4. Sleva 15 % na každý další nákup po překročení částky 40000 Kč u kupních smluv uzavřených klientem.

10.4.5.     Do hodnoty kupní smlouvy se nezapočítávají náklady na doručení výrobku.

10.4.6.     Sleva se nevztahuje na náklady na doručení výrobku.

10.4.7.     Slevy v procentech se nesčítají. Zákazník má v případě každého nákupu nárok na slevu za celý nákup ve výši uvedené v bodě 4.4.

10.4.8.     Po uzavření kupní smlouvy Organizátor zaznamená navýšení celkové částky dosud uzavřených kupních smluv Klienta, přiřazené danému Klientovi, na jeho Zákaznickém účtu v Internetovém obchodě. Kromě možnosti zkontrolovat si výši výše uvedené celkové částky v rámci Zákaznického účtu sám, je Klient rovněž oprávněn kdykoliv získat od Organizátora informaci o výše uvedené celkové částce - za tímto účelem může Klient kontaktovat Organizátora zejména e-mailem na adrese: prodejna@panikabelkova.cz nebo písemně na adrese: Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava.

10.5.         OSOBNÍ ÚDAJE

10.5.1.     Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s prováděním ustanovení těchto pravidel je Organizátor. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, v rozsahu a na základě zásad uvedených v tomto oddíle Pravidel. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí osobních údajů nezbytných pro využití Věrnostního programu bude mít za následek odmítnutí účasti v něm.

10.5.2.    Účelem shromažďování osobních údajů Klienta Správcem je realizace Věrnostního programu;

10.5.3.     Základem pro zpracování osobních údajů klienta je potřeba realizovat smlouvu, jejíž smluvní stranou je klient, nebo provést opatření na žádost klienta před uzavřením smlouvy.

10.5.4.     Každá osoba má právo kontrolovat zpracování údajů, které se jí týkají a které jsou obsaženy v evidenci správce, a to zejména právo: požadovat doplnění, aktualizaci, opravu osobních údajů, dočasné nebo trvalé pozastavení jejich zpracování nebo jejich výmaz, pokud jsou neúplné, neaktuální, nepravdivé nebo byly shromážděny v rozporu se zákonem nebo již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny.

10.5.5.     Pro uplatnění výše uvedených práv můžete zaslat příslušnou zprávu e-mailem na adresu: prodejna@panikabelkova.cz nebo písemně na adresu Správce: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava.

10.6.         PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ A UKONČENÍ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

10.6.1.      Klient může kdykoli a bez udání důvodu odstoupit od účasti ve věrnostním programu, a to zasláním příslušného prohlášení organizátorovi, například e-mailem na adresu: prodejna@panikabelkova.cz nebo písemně na následující adresu: Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava. Odstoupení je účinné okamžitě.

10.7.        POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ REKLAMACÍ

10.7.1.     Reklamace týkající se věrnostního programu může klient podat například e-mailem na adresu: prodejna@panikabelkova.cz nebo písemně na následující adresu: Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava.

10.7.2.     Doporučuje se, aby popis reklamace obsahoval co nejvíce informací a okolností týkajících se předmětu reklamace, zejména typ a datum výskytu nesrovnalostí a kontaktní údaje - to organizátorovi usnadní a urychlí posouzení reklamace. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu reklamace.

10.7.3.     Organizátor na stížnost odpoví neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od data podání reklamace.

10.8.        ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.8.1.     Právo rozhodné pro věrnostní program je právo české a v českém jazyce.

10.8.2.     Organizátor si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek ze závažných důvodů, tj.: změny právních předpisů, pokud tyto změny ovlivní provádění ustanovení těchto Podmínek. Změněná Pravidla jsou pro Klienta závazná, pokud byly splněny podmínky uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanskéhozákoníku, tj. Klient byl o změnách řádně informován a neukončil svou účast v Partnerském programu do 14 dnů ode dne oznámení. V případě, že změny Podmínek mají za následek zavedení jakýchkoli poplatků, má Klient, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit. Změny těchto Podmínek nemají vliv na již uzavřené kupní smlouvy, přidělené body nebo ceny.

10.8.3.     Záležitosti neupravené těmito podmínkami se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalšími příslušnými ustanoveními obecně platného českého práva.

11. PODMÍNKY AKCE " KUPTE SI KABELKU! PODÍVEJTE SE, CO MŮŽETE ZÍSKAT! " V INTERNETOVÉM OBCHODĚ PANIKABELKOVA.CZ

11.1      VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

11.1. 1     Organizátor akce "Kupte si kabelku! Podívejte se, co můžete získat!" je společnost Gusto zapsaná v Centrálním registru informací o podnikatelských aktivitách  Polské republiky vedeném ministrem hospodářství, která má: adresu místa podnikání a adresu pro doručování: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava, NIP 9562182494, REGON 340218678, e-mailovou adresu: prodejna@panikabelkova.cz, telefonní číslo: 704132082 .

11.1.2.     Všechny pojmy a výrazy psané velkými písmeny, které se vyskytují v těchto Podmínkách a nejsou definovány v bodě 1.3, se chápou v souladu s jejich definicí v Obchodních Podmínkách internetového obchodu.

11.1.3.      Vymezení pojmů:

KLIENT - fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a v případech stanovených obecně závaznými předpisy také fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které je právní subjektivita přiznána zákonem a která se hodlá účastnit nebo účastní Slevové Akce.

OBČANSKÝ ZÁKONÍK – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

PRODUKT - movitá věc dostupná v Internetovém obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Klientem a Prodávajícím.

SLEVOVÁ AKCE, SLEVOVÁ AKCE  "Kupte si kabelku! Podívejte se, co můžete získat!" - akce pořádaná Organizátorem v souladu s těmito Podmínkami.

PODMÍNKY - tyto Podmínky Slevové akce.

INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod Prodávajícího dostupný na adrese: www.panikabelkova.cz, kde je Slevová akce pořádána.

ORGANIZÁTOR, PRODEJCE, SPRÁVCE – společnost Gusto zapsaná v Centrálním registru informací o podnikatelských aktivitách  Polské republiky vedeném ministrem hospodářství, která má: adresu místa podnikání a adresu pro doručování: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava, NIP 9562182494, REGON 340218678, e-mailovou adresu: prodejna@panikabelkova.cz, telefonní číslo: 704132082 .

KUPNÍ SMLOUVA - smlouva o prodeji Výrobku uzavíraná nebo uzavřená mezi Klientem a Prodávajícím v Internetovém obchodě.

11.2.      PODMÍNKY ÚČASTI VE SLEVOVÉ AKCI

11.2.1.   Účastníkem Slevové akce může být každý Klient Internetového Obchodu.

11.2.2.    Podmínkou účasti ve Slevové akci je, že Klient zakoupí Produkt, který je kabelkou, v Internetovém obchodě.

11.3.      PODMÍNKY SLEVOVÉ AKCE

11.3.1.    Slevová Akce je platná po neomezenou dobu

11,3.2.    Slevová akce spočívá ve snížení ceny Výrobku, který je obuví, peněženkou nebo kabelkou a který je předmětem Kupní smlouvy uzavřené Prodávajícím s Klientem splňujícím podmínky pro účast ve Slevové akci, o 50 % (padesát procent). Snížení ceny se uskuteční jedním z následujících způsobů:

V případě současného nákupu Výrobku typu kabelka a Výrobku typu obuv, peněženka nebo doplněk ke kabelce je snížení ceny za Výrobek typu obuv, peněženka nebo doplněk ke kabelce automaticky uvedeno v Objednávkovém formuláři před potvrzením Objednávky Klientem.

V případě nákupu pouze Výrobku kabelky je Klientovi poskytnut personalizovaný jednorázový slevový kód, který je zaslán na e-mailovou adresu uvedenou Klientem při zadávání Objednávky.

Slevový kód opravňuje Klienta k jednorázové slevě ve výši 35 % z Kupní smlouvy. Sleva se vztahuje na celý sortiment obchodu panikabelkova.cz (do hodnoty Kupní smlouvy se nezapočítávají náklady na doručení - na ně se sleva nevztahuje). Nárok Klienta na slevu není závislý na hodnotě Kupní smlouvy.

Pro uplatnění slevového kódu je třeba během procesu objednávky v Internetovém obchodě do pole "Slevový kód" zadat obdržený kód a kliknout na pole "Potvrdit kód". Slevový kód nelze vyměnit za hotovost, ale opravňuje Klienta pouze k získání jednorázové slevy, jak je uvedeno v odst. 3.2 a 3.3 Podmínek.

11.3.3.     Slevovou Akci nelze kombinovat s dalšími slevami na Výrobky, které vyplývají z jiných slevových kódů dostupných v Internetovém obchodě, a s akcemi vyplývajícími z odběru Newsletteru. Slevová akce se vzájemně sčítá s dalšími akcemi zahrnujícími snížení ceny Produktu pro všechny klienty a s věrnostním programem.

11.4.      OSOBNÍ ÚDAJE

11.4.1.    Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s prováděním ustanovení těchto Podmínek je Organizátor. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, v rozsahu a na základě zásad uvedených v tomto bodě Podmínek.

11.4.2 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí osobních údajů nezbytných pro účast ve Slevové akci má za následek odmítnutí účasti ve Slevové akci.

11.4.3 Účelem shromažďování osobních údajů Klienta Správcem je realizace této Slevové akce.

11.4.4 Základem pro zpracování osobních údajů Klienta je nutnost realizovat smlouvu, jejíž smluvní stranou je Klient, nebo provést úkony na žádost Klienta před uzavřením takové smlouvy.

11.4.5 Každá osoba má právo kontrolovat zpracování údajů, které se jí týkají a které jsou obsaženy v datové sbírce Správce, zejména má právo: požadovat doplnění, aktualizaci, opravu, dočasné nebo trvalé pozastavení či výmaz osobních údajů, pokud jsou neúplné, neaktuální, nepravdivé nebo shromážděné v rozporu se Zákonem, nebo již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny. Za účelem uplatnění výše uvedených práv můžete zaslat příslušnou zprávu e-mailem na adresu: prodejna@panikabelkova.cz nebo písemně na adresu Správce: Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava.

11.5.      PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ ÚČASTI VE SLEVOVÉ AKCI

11.5.1.    Klient může kdykoli a bez udání důvodu odstoupit od účasti na Slevové akci zasláním příslušného prohlášení Organizátorovi, a to zejména elektronickou poštou na adresu: prodejna@panikabelkova.cz nebo písemně na následující adresu: Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava. Odstoupení nabývá účinnosti okamžitě.

11.6.      POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ REKLAMACÍ

11.6.1. Reklamace týkající se Slevové akce může Klient podávat například prostřednictvím e-mailu na adresu: prodejna@panikabelkova.cz nebo písemně na následující adresu: Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava.

11.6.2. V popisu reklamace se doporučuje uvést co nejvíce informací a okolností týkajících se předmětu reklamace, zejména druh a datum výskytu nesrovnalosti a kontaktní údaje - usnadní a urychlí to vyřízení reklamace ze strany Organizátora.

11.6.3. Organizátor je povinen na reklamaci reagovat neprodleně, nejpozději do 14 dnů.

11.7.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.7.1 Rozhodujícím právem je právo české.

11.7.2 Ve věcech, které nejsou upraveny v tomto dokumentu, se použijí ustanovení občanského zákoníku a další příslušná ustanovení českého práva.

12. PODMÍNKY AKCE " DÁRKOVÝ POUKAZ" V INTERNETOVÉM OBCHODĚ PANIKABELKOVA.CZ

12.1      VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

12.1. 1     Organizátorem Akce "DÁRKOVÝ POUKAZ" je společnost Gusto zapsaná v Centrálním registru ekonomické činnosti a informací Polské republiky vedeném ministrem hospodářství, která má: adresu místa podnikání a adresu pro doručování: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava, DIČ 9562182494, IČ 340218678, e-mailovou adresu: prodejna@panikabelkova.cz, telefonní číslo: 704132082

12.1.2.     Všechny pojmy a výrazy psané velkými písmeny, které se vyskytují v těchto Podmínkách a nejsou definovány v bodě 1.3, se vykládají v souladu s jejich definicí v Podmínkách Internetového obchodu.

12.1.3.      Vymezení pojmů:

KLIENT – fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a v případech stanovených obecně závaznými předpisy také fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, které je právní subjektivita přiznána zákonem a která se hodlá účastnit nebo účastní Akce.

OBČANSKÝ ZÁKONÍK – 89/2012 Sb. Ze dne 3. Února 2012

PRODUKT - movitá věc dostupná v Internetovém obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Klientem a Prodávajícím.

DÁRKOVÝ POUKAZ - akce organizovaná Organizátorem v souladu s těmito Podmínkami.

PODMÍNKY - tyto Podmínky Promo akce.

INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod Prodávajícího dostupný na adrese: www.panikabelkova.cz, kde je Akce pořádána.

ORGANIZÁTOR, PRODEJCE, SPRÁVCE – společnost Gusto zapsaná v Centrálním registru informací o podnikatelských aktivitách  Polské republiky vedeném ministrem hospodářství, která má: adresu místa podnikání a adresu pro doručování: ul. Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava, NIP 9562182494, REGON 340218678, e-mailovou adresu: prodejna@panikabelkova.cz, telefonní číslo: 704132082 .

KUPNÍ SMLOUVA - smlouva o prodeji Výrobku uzavíraná nebo uzavřená mezi Klientem a Prodávajícím v Internetovém obchodě.

12.2.      PODMÍNKY ÚČASTI V PROMO AKCI

12.2.1. Účastníkem Akce se může stát každý Klient Internetového obchodu, který je držitelem Dárkového poukazu.

12.2.2. Podmínkou účasti v Akci je, že Klient zakoupí Produkt v Internetovém obchodě s použitím elektronického kódu z Dárkového poukazu.

12.3.      PODMÍNKY PROMO AKCE

12.3.1.    Akce je platná po neomezenou dobu.

12.3.2 Akce spočívá v zadání elektronického kódu z Dárkového poukazu zakoupeného Klientem. Pro uplatnění elektronického kódu musí Klient při zadávání objednávky v Internetovém obchodě zadat obdržený kód do pole "Slevový kód" a kliknout na pole "Potvrdit kód".

12.3.3. Akci nelze kombinovat s jinými slevami z ceny Produktu vyplývajícími z jiných slevových kódů dostupných v Internetovém obchodě a s akcí vyplývajících z odběru Newsletteru. 12.3.4. Akce se vzájemně sčítá s jinými akcemi zahrnujícími snížení ceny Výrobku pro všechny Klienty a s věrnostním programem.

12.4.      OSOBNÍ ÚDAJE

12.4.1 Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s plněním ustanovení těchto Podmínek je Organizátor. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, v rozsahu a na základě zásad uvedených v tomto oddíle Podmínek.

12.4.2 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí osobních údajů nezbytných pro účast v Akci má za následek odmítnutí účasti v ní.

12.4.3 Účelem shromažďování osobních údajů Klienta Správcem je realizace této Akce.

12.4.4 Základem pro zpracování osobních údajů Klienta je nutnost realizovat smlouvu, jejíž smluvní stranou je Klient, nebo provést úkony na žádost Klienta před uzavřením takové smlouvy.

12.4.5 Každá osoba má právo kontrolovat zpracování údajů, které se jí týkají a které jsou obsaženy v datové sbírce Správce, zejména má právo: požadovat doplnění, aktualizaci, opravu, dočasné nebo trvalé pozastavení či výmaz údajů, pokud jsou neúplné, neaktuální, nepravdivé nebo shromážděné v rozporu se Zákonem, nebo pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny. Za účelem uplatnění výše uvedených práv můžete zaslat příslušnou zprávu e-mailem na adresu: prodejna@panikabelkova.cz nebo písemně na adresu Správce: Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava.

12.5.      PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ PROMO AKCE

12.5.1.    Klient může kdykoli a bez udání důvodu odstoupit od účasti na Promo akci zasláním příslušného prohlášení Organizátorovi, a to zejména elektronickou poštou na adresu: prodejna@panikabelkova.cz nebo písemně na následující adresu: Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava. Odstoupení nabývá účinnosti okamžitě.

12.6.      POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ REKLAMACÍ

12.6.1. Reklamace týkající se Akce může Klient podat například e-mailem na adresu: prodejna@panikabelkova.cz nebo písemně na následující adresu: Obrzeżna 1F/117, 02-691 Varšava.

12.6.2. Doporučujeme, aby popis reklamace obsahoval co nejvíce informací a okolností týkajících se předmětu reklamace, zejména druh a datum výskytu nesrovnalosti a kontaktní údaje - to usnadní a urychlí vyřízení reklamace Organizátorem.

12.6.3 Organizátor na reklamaci odpoví neprodleně, nejpozději do 14 dnů.

12.7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.7.1 Rozhodujícím právem je právo české.

12.7.2 Ve věcech neupravených touto smlouvou se použijí ustanovení občanského zákoníku a další příslušná ustanovení českého práva.

13.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Smlouvy uzavírané internetovým obchodem jsou v českém jazyce.

13.2. Změna Obchodních podmínek:

13.2.1. V případě uzavření smluv dlouhodobého charakteru na základě těchto Obchodních podmínek (například  elektronické služby – účet) upravené obchodní podmínky jsou závazné pro klienta, pokud zůstala zachována povinnost dodržení předpisů vyplvajících z Občanského zákoníku , to znamená, že klient byl pravidelně informován o změnách a nevypověděl  smlouvu v  termínu do 14 kalendářních dnů od momentu oznámení. Pokud by změna Obchodních podmínek  vedla k zavedení  jakýchkoliv nových poplatků nebo jejich navýšení oproti současné verzi, klient, který je spotřebitelem, má právo na odstoupení od smlouvy.

13.2.2. V případě, že dojde k uzavření na základě aktuálních obchodních podmínek jiné smlouvy než dlouhodobého charakteru (například smlouvy kupní) tyto v žádném případě změnami obchodních podmínek nebudou dotčeny, především nebudou dotčeny  již  tvořené nebo  vykonané objednávky nebo uzavřené, realizované nebo vykonané kupní smlouvy.

13.3.  Záležitosti, které nejsou zahrnuty do těchto obchodních podmínek, řeší obecně platné právní předpisy českého práva, zejména občanský zákoník.

  • ro
  • sk
  • hu