Načítání dat...
PROVEĎTE VÝMĚNU NEBO VRÁCENÍ

STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A PROVEĎTE VRÁCENÍ NEBO VÝMĚNU
ZPĚTNÉ ZÁSILKY PROSÍME ADRESUJTE NA NÍŽE UVEDENOU ADRESU


Pro vrácení platby je nutno uvést vaše číslo účtu

PRIMO

P.O. BOX 7

790 84 MIKULOVICE U JESENIKU

Podrobné informace na téma odstoupení od smlouvy naleznete v následujícím odkazu

http://panikabelkova.cz/_cms/view/19/odstoupeni-od-smlouvy.html

Nebo v obchodních podmínkách

http://panikabelkova.cz/_cms/view/-7/obchodni-podminky.html

 

Příklad Vzoru prohlášení o odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet

 

................................................                                                                                                                                                                            ......................, dne. ......................

................................................

................................................

Jméno, příjmení a adresa kupujícího

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

Název a adresa firmy


 

PROHLÁŠENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 UZAVŘENÉ PŘES INTERNET

"Prohlašuji, že v souladu  s ust. 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstujuji od smlouvy č. .......................uzavřené dne.................................... týkající se nákupu zboží..........................................."